Totalitarismen i Sovjet: Den utrolige Josef Stalin

 

Det som mangler er selvfølgelig et øye for detaljer, og tilgang til fakta og arkiver. Derfor holdttotalitaristene seg til å finne på ting som passet til deres teorier. Det var muligens greit under den Kalde Krigen, men det begynner å bli slitsomt i dag, nå som Sovjetiske arkiver har blitt åpnet for fagfolk, som Arch Getty, og andre fornuftige amerikanske sovjetologer.

Noe av det mest bemerkelsesverdige med funnene fra arkivene er at de slår bena direkte under påstanden til totalitaristene, når det kommer til massemord på politiske motstandere, og når det kommer til politiske fanger. Mest sannsynlig er alle slike tall som du finner i norske oppslagsverk og i norske skolebøker, mangfoldig overdrevne.

Arch Getty sine funn viser at historikere som Robert Conquest, samt andre, bare har funnet på tall når det kommer til de to fordømmende kategoriene. GULag systemet var heller ikke fullt av politiske fanger, men i hovedsak fylt opp med småkriminelle analfabeter, som ikke døde i hopetall, men som hadde en normal dødsrate i forhold til vanlig befolkningsutvikling.