Nye funn i Norges trolldomsprosesser!

Norge har en lang og spennende historie, fra tider før de storslåtte vikingene til dagens oljeeventyr. Mye av historien vår kan man nesten si er en felles europeisk historie, da det samme skjedde i mange europeiske land over samme tidsepoke. De aller fleste har lært om kristningen av Norge, en eller annen gang. Hekser og trollmenn har man også hørt nevnt. Hva innebar egentlig trolldomsprossesser noen hundre år tilbake? Var det så ille som man kan ha fått inntrykk av, eller var det kanskje enda verre? Det finnes i dag en god del dokumentasjon fra denne tiden, og enda dukker det op nye funn. Det har vist seg at ikke alt var slik historikerne trodde tidligere. Dette har gjort at en må se på enkelte ting fra denne tiden på nytt. Muligens vil det vi engang lærte på skolen være utdatert når neste generasjon sitter på skolebenken. Det blir spennende å følge med på hva som kommer.

Trolldomsprosessene i Norge

Trolldomsprosessene var rett og slett en form for rettssak hvor menn og kvinner ble dømt, eller frikjent, fra anklager om hekseri. Denne formen for rettsaker ble gjennomført over hele Europa i kjølvannet av reformasjonen. Det hadde alltid vært noen som ble beskyldt for trolldom opp gjennom tidene, men etter reformasjonen ble dette nesten det en kan kalle “vanlig”. Ja, nesten på samme måte som vi i dag vurderer et sunt lån med en lånekalkulator. Fra rundt midten av 1500-tallet og frem til rundt år 1700 finnes det dokumentasjon på at hele 770 mennesker ble dratt inn på forskjellige rettsinstanser beskyldt for trolldom. Da Norges befolkning på denne tiden knapt hadde 440 000 innbyggere tilsier det en høy prosentandel av befolkningen. Av alle disse vet vi at 50 menn og 250 kvinner ble dømt til døden som følge av anklagene om trolldom. Mange av de tiltalte kom faktisk med tilståelser, men ofte etter press og tortur. Den siste dødsdommen vi kjenner til er fra Troms. Der tilsto en kvinne at hun hadde utført trolldom, som førte til uvær som drepte 4 personer til havs og førte til skader på land.

Hekser og trollmenn – nesten som eventyr

Det kan virke som et eventyr at man i Norge faktisk trodde det fantes virkelige hekser og trollmenn. Dette er jo noe dagens nordmenn kjenner kun gjennom sagn og eventyrbøker. Likevel må vi erkjenne at loven om trolldom faktisk sto helt til 1842 (selv om det var blitt en sovende lov etterhvert). Det har også vist seg i ettertid at prosessene ikke sluttet samtidig over hele landet. Blant annet på Sunnmøre holdt disse prosessene sted lengre enn andre steder, mer brutale var de også. Det finnes faktisk mye spennende lesing for den som er interessert i dette. Det er mulig å finne nesten hele rettsnotater (dog ikke etter dagens standard), som forteller historiene om skjebnen de som ble dømt led. De er faktisk like virkelige som at vi i dag sjekker tilbud for eksempel på www.sambla.no eller nettbutikker. Vår egen historiske fortid er antakelig mer spennende enn noen oppdiktet historie man finner på trykk i dag.