Hva er historie?

Historie er mye, og alt er historie, det er en ganske enkel og fundamental måte å se på det som. Vi har historie som er levende rundt oss hele tiden og som vi på mange måter tar for gitt. Det er ikke før det er et jubileum eller noe skjer i nyhetene at vi begynner å huske igjen. Etter vår mening så er det en feil vi gjør alt for ofte av. Om vi bare kunne gjøre et panneløft fra våre nettbrett og alle disse tingene til å bli litt mer oppmerksomme på hva som er rundt oss så hadde det hjulpet mye.

Det er jo slik at selv om historie for mange kanskje var det kjedeligste faget på skolen, så er det jo også en av de viktigste for å forklare oss hvordan Norge ble Norge, og hvorfor vi i det hele tatt har en nasjonalfølelse. Hadde ingenting betydd noe så kunne man på en måte si at vi ikke bodde i Norge, siden man egentlig ikke anerkjenner historie. Men nei, når det kommer til ens eget land så er historie svært viktig, og plutselig blir alle eksperter. Det er lettere å si at du er kunnskapsrik om historie, enn å faktisk være det. Så historie er så klart viktig, men det er like viktig at det blir fortalt korrekt, nøytralt og ikke vridd til å passe noens agenda, fordi det blir det naturligvis mange problemer av, som vi har sett utallige eksempler på gjennom historien.

Poenget er om vi ikke vet noe om historie, hvordan kan vi da si at vi er nordmenn, og stolte av det? Det å være norsk bringer med seg noe mer enn å bare bo i landet så klart, det er en mentalitet og kultur som er sådd gjennom mange hundre år. En som man ikke behøver nødvendigvis å være en opprinnelig nordmann for å ta del i, men som man må vite noe om. Det er det historie gjør, det forteller noe om oss selv, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Den stoltheten vi føler for å være etterkommerne av vikinger føler vi kun fordi vi kan noe om det, og de “er” oss. Hadde ikke historie betydd noe, så ville også de vært irrelevante, eller hva?

Det er naturligvis opp til enhver å verdilegge slike ting, men vi gjør veldig mye her på juniorlinken.no, og ikke bare for norsk historie. Her kan du lese mye annet også, slik at vi anbefaler deg å lese våre andre artikler slik at du får et bedre bilde av hva vi forsøker å gjøre her. Det er et viktig oppdrag, og vi håper at du blir med oss videre i dette.